. اخبار

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 30 تیر 1399

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

ارزش سهام بفجر در سال 99 افزایش می‌یابد/ درآمد 23 هزار میلیارد ریالی فجر انرژی خلیج فارس در سال 98 28 تیر 1399

ارزش سهام بفجر در سال 99 افزایش می‌یابد/ درآمد 23 هزار میلیارد ریالی فجر انرژی خلیج فارس در سال 98

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی 19 تیر 1399

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری: 16 تیر 1399

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری:

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شد: 15 تیر 1399

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شد:

با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: استخر آزادی عملیات غیرصنعتی پس از انجام تعمیرات اساس بازگشایی شد 15 تیر 1399

با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: استخر آزادی عملیات غیرصنعتی پس از انجام تعمیرات اساس بازگشایی شد