. اخبار

آغاز ساخت نخستین فلر پاک و بسته کشور در پتروشیمی صدف خلیج فارس 6 تیر 1401

آغاز ساخت نخستین فلر پاک و بسته کشور در پتروشیمی صدف خلیج فارس

بهار سبز پتروشیمی بوعلی سینا با فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محصول 6 تیر 1401

بهار سبز پتروشیمی بوعلی سینا با فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محصول

بازدید مدیران ارشد پترول از پتروشیمی ایلام 6 تیر 1401

بازدید مدیران ارشد پترول از پتروشیمی ایلام

ثبت رکورد بی‌سابقه تولید۴۴ تن پلی‌اتیلن سنگین در ساعت در پتروشیمی ایلام 6 تیر 1401

ثبت رکورد بی‌سابقه تولید۴۴ تن پلی‌اتیلن سنگین در ساعت در پتروشیمی ایلام