. اخبار

افتخاری جهانی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 24 شهریور 1400

افتخاری جهانی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فروش دو محصول پتروشیمی خوزستان در قالب «کشف پریمیوم»‏ 22 شهریور 1400

فروش دو محصول پتروشیمی خوزستان در قالب «کشف پریمیوم»‏

آزمون استخدامی شرکت‌ «پالایش گاز یادآوران خلیج فارس» 11 شهریور 1400

آزمون استخدامی شرکت‌ «پالایش گاز یادآوران خلیج فارس»

بالاترین درجه اعتباری مالی به شرکت پتروشیمی پارس اعطا شد 9 شهریور 1400

بالاترین درجه اعتباری مالی به شرکت پتروشیمی پارس اعطا شد