. اخبار

تجدید میثاق کارکنان هلدینگ خلیج فارس با آرمانهای امام راحل(ره) 10 خرداد 1402

تجدید میثاق کارکنان هلدینگ خلیج فارس با آرمانهای امام راحل(ره)

افشین کیانی اعلام کرد: 10 خرداد 1402

افشین کیانی اعلام کرد:

محصول اتان پلاس هویزه خلیج فارس، به پتروشیمی بندر امام منتقل شد

تفاهم فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی اروند برای تامین یوتیلیتی فاز دوم «اروند» 10 خرداد 1402

تفاهم فجر انرژی خلیج فارس و پتروشیمی اروند برای تامین یوتیلیتی فاز دوم «اروند»

خوراک آزمایشی به مجتمع پتروشیمی گچساران وارد شد 9 خرداد 1402

خوراک آزمایشی به مجتمع پتروشیمی گچساران وارد شد