. اخبار

گزارش نشست خبری اولین نمایشگاه توانمندسازی صنایع بومی با حمایت صنعت پتروشیمی در ماهشهر:‏ 11 خرداد 1400

گزارش نشست خبری اولین نمایشگاه توانمندسازی صنایع بومی با حمایت صنعت پتروشیمی در ماهشهر:‏

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای صنایع پتروشیمی ماهشهر 11 خرداد 1400

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای صنایع پتروشیمی ماهشهر

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای صنایع پتروشیمی ماهشهر/‏ 11 خرداد 1400

نمایشگاه توانمندسازی و حمایت از شرکت‌های منطقه در تأمین نیازهای صنایع پتروشیمی ماهشهر/‏

با تامین هزینه از سوی کمیته مسوولیت اجتماعی ؛شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با اجرای شرکت عملیات غیرصنعتی 11 خرداد 1400

با تامین هزینه از سوی کمیته مسوولیت اجتماعی ؛شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و با اجرای شرکت عملیات غیرصنعتی

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی: 11 خرداد 1400

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی:

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی:

ولو اکسیژن فاز دوم شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه متعلق به شرکت دماوند انرژی عسلویه، در ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه امروز بر روی لاین ارتباطی فاز دو دچار ترکیدگی شد. 11 خرداد 1400

ولو اکسیژن فاز دوم شرکت‌های پتروشیمی منطقه عسلویه متعلق به شرکت دماوند انرژی عسلویه، در ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه امروز بر روی لاین ارتباطی فاز دو دچار ترکیدگی شد.