. اخبار

به بهانه  قدردانی از اقدام انسانی صیادان 26 اسفند 1399

به بهانه قدردانی از اقدام انسانی صیادان

تقدیر از مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در سومین اجلاس سراسری مسوولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی 13 اسفند 1399

تقدیر از مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس در سومین اجلاس سراسری مسوولیت پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی

تندیس سیمین شرکت تاثیرگذار در حفاظت محیط زیست به پتروشیمی نوری اهدا شد 13 اسفند 1399

تندیس سیمین شرکت تاثیرگذار در حفاظت محیط زیست به پتروشیمی نوری اهدا شد

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد 12 اسفند 1399

مبین انرژی خلیج فارس واحد صنعتی سبز کشور شد