. اخبار

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل پتروشیمی اروند برگزار شد 17 خرداد 1401

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل پتروشیمی اروند برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل پتروشیمی بندر امام برگزار شد 17 خرداد 1401

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل پتروشیمی بندر امام برگزار شد

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل ان پی سی اینترنشنال برگزار شد 17 خرداد 1401

مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل ان پی سی اینترنشنال برگزار شد

مدیران عامل جدید ۴ شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شدند 12 خرداد 1401

مدیران عامل جدید ۴ شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس منصوب شدند

طرح پتروشیمی گچساران به ۹۱.۵ درصد پیشرفت رسید/ قلب پتروشیمی گچساران تماماً ساخت داخل است 6 خرداد 1401

طرح پتروشیمی گچساران به ۹۱.۵ درصد پیشرفت رسید/ قلب پتروشیمی گچساران تماماً ساخت داخل است