. اخبار

انصاری نیک از جزئیات برنامه توسعه «بندر امام نوین» گفت: 12 اردیبهشت 1402

انصاری نیک از جزئیات برنامه توسعه «بندر امام نوین» گفت:

گزارش عملکرد سال 1401 پتروشیمی شهید تندگویانثبت رکورد تولید و فروش برای چهارمین سال پیاپی در شگویا 11 اردیبهشت 1402

گزارش عملکرد سال 1401 پتروشیمی شهید تندگویانثبت رکورد تولید و فروش برای چهارمین سال پیاپی در شگویا

دعوت دكتر عـلی‌عسـكری از صاحبان ايده و سرمايه برای تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين دستی 11 اردیبهشت 1402

دعوت دكتر عـلی‌عسـكری از صاحبان ايده و سرمايه برای تكميل زنجيره ارزش و توسعه صنايع پايين دستی

️روايت معاون وزير نفت از "تحقق يك رؤيا توسط هلدينگ خليج فارس" 11 اردیبهشت 1402

️روايت معاون وزير نفت از "تحقق يك رؤيا توسط هلدينگ خليج فارس"

قدردانی معاون رييس جمهور از هلدينگ خليج فارس 11 اردیبهشت 1402

قدردانی معاون رييس جمهور از هلدينگ خليج فارس