. اخبار

مهندس ربیعی در بازدید از جدیدترین مگاپروژه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 9 تیر 1400

مهندس ربیعی در بازدید از جدیدترین مگاپروژه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

گام دیگر هلدینگ خلیج فارس برای اشتغال زایی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها با افتتاح کارگاه تولید پارچه‌های نخی و البسه 29 خرداد 1400

گام دیگر هلدینگ خلیج فارس برای اشتغال زایی زندانیان و خانواده‌های آن‌ها با افتتاح کارگاه تولید پارچه‌های نخی و البسه

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از هیچ کاندیدا و لیستی در انتخابات شورای شهر؛ بندر ماهشهر حمایت نکرده است 26 خرداد 1400

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از هیچ کاندیدا و لیستی در انتخابات شورای شهر؛ بندر ماهشهر حمایت نکرده است

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل: 16 خرداد 1400

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل: