. اخبار

۲۷ اردیبهشت ماه، گرامیداشت تلاشگرانی است که ندا و نمای موفقیت‌ها، سختی‌ها، چالش‌ها و امیدهای مجموعه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به جامعه همکاران و مخاطبان بیرونی، با هوشمندی، هنر و ظرافت منتقل می‌کنند. 26 اردیبهشت 1400

۲۷ اردیبهشت ماه، گرامیداشت تلاشگرانی است که ندا و نمای موفقیت‌ها، سختی‌ها، چالش‌ها و امیدهای مجموعه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به جامعه همکاران و مخاطبان بیرونی، با هوشمندی، هنر و ظرافت منتقل می‌کنند.

خلیج فارس، انحصار تأمین سرمایه را شکست 22 اردیبهشت 1400

خلیج فارس، انحصار تأمین سرمایه را شکست

تولید ماهانه پتروشیمی تندگویان دوباره سه رقمی شد؛ 19 اردیبهشت 1400

تولید ماهانه پتروشیمی تندگویان دوباره سه رقمی شد؛

در دومین جلسه کارگروه تخصصی توانمندسازی جامعه محلی در ماهشهر بیان شد: 16 اردیبهشت 1400

در دومین جلسه کارگروه تخصصی توانمندسازی جامعه محلی در ماهشهر بیان شد:

به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 7 اردیبهشت 1400

به همت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس