. اخبار

برگزاری رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری 9 مرداد 1400

برگزاری رویداد بهم رسانی عرضه و تقاضای فناوری

نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی بندرامام اعلام شد 7 مرداد 1400

نتایج آزمون استخدامی پتروشیمی بندرامام اعلام شد

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پارس:‏ 28 تیر 1400

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پارس:‏

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی:‏ 16 تیر 1400

مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی:‏

در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه بوعلی مطرح شد: 9 تیر 1400

در اولین مجمع عمومی عادی سالیانه بوعلی مطرح شد: