. اخبار

هلدینگ خلیج فارس میزبان اولین گفتگوی زنده تصویری سفیر جدید عربستان 27 شهریور 1402

هلدینگ خلیج فارس میزبان اولین گفتگوی زنده تصویری سفیر جدید عربستان

هلدینگ خلیج فارس در ایران پلاست، کانون انرژی دیپلماسی شد 27 شهریور 1402

هلدینگ خلیج فارس در ایران پلاست، کانون انرژی دیپلماسی شد

تهران از فردا میزبان هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست است 26 شهریور 1402

تهران از فردا میزبان هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست است