. اخبار

بهار سبز پتروشیمی بوعلی سینا با فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محصول 6 تیر 1401

بهار سبز پتروشیمی بوعلی سینا با فروش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان محصول

بازدید مدیران ارشد پترول از پتروشیمی ایلام 6 تیر 1401

بازدید مدیران ارشد پترول از پتروشیمی ایلام

ثبت رکورد بی‌سابقه تولید۴۴ تن پلی‌اتیلن سنگین در ساعت در پتروشیمی ایلام 6 تیر 1401

ثبت رکورد بی‌سابقه تولید۴۴ تن پلی‌اتیلن سنگین در ساعت در پتروشیمی ایلام

همکاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک صادرات افزایش می‌یابد 1 تیر 1401

همکاری گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک صادرات افزایش می‌یابد