. اخبار

با انجام موفقیت‌آمیز عملیات عظیم تعمیرات اساسی/ موانع افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس رفع شد 30 مرداد 1400

با انجام موفقیت‌آمیز عملیات عظیم تعمیرات اساسی/ موانع افزایش ظرفیت تولید پالایشگاه بیدبلند خلیج فارس رفع شد

ورود عظیم‌ترین برج صنعت پتروشیمی ایران به شرکت پتروشیمی بوعلی سینا 26 مرداد 1400

ورود عظیم‌ترین برج صنعت پتروشیمی ایران به شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

"پترول"۴۰ تومان سود تقسیم کرد /صدور افزایش سرمایه / بازدهی ۵۹ درصدی سهام 26 مرداد 1400

"پترول"۴۰ تومان سود تقسیم کرد /صدور افزایش سرمایه / بازدهی ۵۹ درصدی سهام

شمارش معکوس برای بهره برداری از مجتمع تاسیسات، 11 مرداد 1400

شمارش معکوس برای بهره برداری از مجتمع تاسیسات،

مجمع عمومی سالیانه بیدبلند خلیج فارس برگزار شد 11 مرداد 1400

مجمع عمومی سالیانه بیدبلند خلیج فارس برگزار شد