. اخبار

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه پتروشیمی تاسیس می‌شود 31 اردیبهشت 1402

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه پتروشیمی تاسیس می‌شود

روز پرترافيك غرفه هلدينگ خليـج فـارس خلیج فارس 29 اردیبهشت 1402

روز پرترافيك غرفه هلدينگ خليـج فـارس خلیج فارس

دکتر علی عسکری در نشست فصلی رؤسای برند، مسئوليت اجتماعی و روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس: 28 اردیبهشت 1402

دکتر علی عسکری در نشست فصلی رؤسای برند، مسئوليت اجتماعی و روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس:

دکتر علی عسکری خبر داد: 28 اردیبهشت 1402

دکتر علی عسکری خبر داد:

۸ پروژه هلدینگ خلیج فارس در سال جاری افتتاح می‌شود/شرط ابقای مدیران، شجاعت و جسارت تصمیم‌گیری به موقع است

آغاز بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛ 28 اردیبهشت 1402

آغاز بیست و هفتمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی؛