. اخبار

در مراسمی با تکریم  ابراهیم یاسری حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد 7 تیر 1399

در مراسمی با تکریم ابراهیم یاسری حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد

دو مصوبه قطعی و یک مصوبه مشروط در مجامع عادی و بطور فوق العاده پترول 31 خرداد 1399

دو مصوبه قطعی و یک مصوبه مشروط در مجامع عادی و بطور فوق العاده پترول

انتقال ۵۰۰ تن محصولات پتروشیمی به وسیله خطوط ریلی 31 خرداد 1399

انتقال ۵۰۰ تن محصولات پتروشیمی به وسیله خطوط ریلی

برای اولین بار در سطح پتروشیمی های کشور محقق شد پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی در پتروشیمی نوری 31 خرداد 1399

برای اولین بار در سطح پتروشیمی های کشور محقق شد پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی در پتروشیمی نوری

پتروشیمی شهید تندگویان پیشرو در حمایت از ساخت داخل 24 خرداد 1399

پتروشیمی شهید تندگویان پیشرو در حمایت از ساخت داخل