. اخبار

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی صورت گرفت 6 خرداد 1402

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی صورت گرفت

پتروشیمی شهید تندگویان برای دومین سال پیاپی برترین شرکت بورس کالا شد 6 خرداد 1402

پتروشیمی شهید تندگویان برای دومین سال پیاپی برترین شرکت بورس کالا شد

بیانیه حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: 2 خرداد 1402

بیانیه حقوقی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس:

بازگشت قیمت یوتیلیتی به سال ۱۳۹۹، استنباط نادرست از رأی صادر شده دیوان عدالت اداری است

در نشست تحلیل و بررسی سهام در شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس انجام شد: 31 اردیبهشت 1402

در نشست تحلیل و بررسی سهام در شرکت تأمین سرمایه خلیج‌فارس انجام شد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری: 31 اردیبهشت 1402

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

با همکاری هلدینگ خلیج فارس، از ظرفیت جامعه دانشگاهی برای رفع نیازهای فناورانه صنعت پتروشیمی استفاده خواهد شد