. اخبار

پتروشیمی کارون باز هم رکورد تولید را شکست/ جلوگیری از خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور 4 مهر 1400

پتروشیمی کارون باز هم رکورد تولید را شکست/ جلوگیری از خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور

افتخاری جهانی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 24 شهریور 1400

افتخاری جهانی برای گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس

فروش دو محصول پتروشیمی خوزستان در قالب «کشف پریمیوم»‏ 22 شهریور 1400

فروش دو محصول پتروشیمی خوزستان در قالب «کشف پریمیوم»‏