. اخبار

مدیرعامل پترول در دیدار با مدیرعامل بانک شهر: 21 تیر 1401

مدیرعامل پترول در دیدار با مدیرعامل بانک شهر:

رشد ۱۵۰ درصدی فروش «شلرد» در سه ماهه نخست ۱۴۰۱ 21 تیر 1401

رشد ۱۵۰ درصدی فروش «شلرد» در سه ماهه نخست ۱۴۰۱

ثمره «نخل» گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، کام مردم را شیرین می‌کند 21 تیر 1401

ثمره «نخل» گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، کام مردم را شیرین می‌کند

اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد 21 تیر 1401

اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد

بهره‌گیری از ظرفیت بانک ملت در طرح‌های توسعه‌ای پترول 21 تیر 1401

بهره‌گیری از ظرفیت بانک ملت در طرح‌های توسعه‌ای پترول

نشان زاده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا 17 تیر 1401

نشان زاده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا