. اخبار

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده فارس، 25 مهرماه 21 مهر 1400

مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده فارس، 25 مهرماه

در مراسم بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی کارون، برگزیده پتروشیمی‌های استان خوزستان در حوزه ایمنی و حفاظت فنی محیط کار شد 12 مهر 1400

در مراسم بزرگداشت روز ملی ایمنی و آتش‌نشانی کارون، برگزیده پتروشیمی‌های استان خوزستان در حوزه ایمنی و حفاظت فنی محیط کار شد

شگویا شاگرد اول بورس کالا در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شد 7 مهر 1400

شگویا شاگرد اول بورس کالا در رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شد

کلکسیون «پتروشیمی اروند» در شکستن رکوردها تکمیل شد ‏ 7 مهر 1400

کلکسیون «پتروشیمی اروند» در شکستن رکوردها تکمیل شد ‏