. اخبار

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از هیچ کاندیدا و لیستی در انتخابات شورای شهر؛ بندر ماهشهر حمایت نکرده است 26 خرداد 1400

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از هیچ کاندیدا و لیستی در انتخابات شورای شهر؛ بندر ماهشهر حمایت نکرده است

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل: 16 خرداد 1400

پیشنهادات و ارزیابی قاسمی شهری از نمایشگاه توانمندسازی مشاغل:

لایروبی خور جعفری ماهشهر به صورت مکانیزه توسط پتروشیمی اروند انجام خواهد شد 12 خرداد 1400

لایروبی خور جعفری ماهشهر به صورت مکانیزه توسط پتروشیمی اروند انجام خواهد شد