. اخبار

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند 11 مرداد 1401

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع یادآوران 6 مرداد 1401

بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع یادآوران

تفاهم‌نامه پنج هزار میلیارد تومانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر برای توسعه صنایع پایین دستی امضا شد 3 مرداد 1401

تفاهم‌نامه پنج هزار میلیارد تومانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر برای توسعه صنایع پایین دستی امضا شد

جلسه تبادل نظر هیات آلمانی با مدیران هلدینگ خلیج فارس 2 مرداد 1401

جلسه تبادل نظر هیات آلمانی با مدیران هلدینگ خلیج فارس