. اخبار

آغاز بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه در پتروشیمی اروند 1 مرداد 1402

آغاز بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای برنامه هفتم توسعه در پتروشیمی اروند

خبرهای خوش از مجمع سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد: 1 مرداد 1402

خبرهای خوش از مجمع سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری مدبران اقتصاد:

دکتر رئیسی در آیین راه‌اندازی رسمی ایرانی‌ترین الفین کشور: 26 تیر 1402

دکتر رئیسی در آیین راه‌اندازی رسمی ایرانی‌ترین الفین کشور:

وزیر نفت در آیین بهره‌برداری از ایرانی‌ترین الفین کشور: 26 تیر 1402

وزیر نفت در آیین بهره‌برداری از ایرانی‌ترین الفین کشور:

با فرمان رئیس‌جمهور؛ پتروشیمی گچساران، ایرانی‌ترین الفین کشور به بهره‌برداری رسید 26 تیر 1402

با فرمان رئیس‌جمهور؛ پتروشیمی گچساران، ایرانی‌ترین الفین کشور به بهره‌برداری رسید