. اخبار

گزارش از اقدامات شورای راهبری فجر انرژی خلیج فارس 16 مرداد 1402

گزارش از اقدامات شورای راهبری فجر انرژی خلیج فارس

افتخاری  دیگر برای خانواده بزرگ هلدینگ خلیج فارس 11 مرداد 1402

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ هلدینگ خلیج فارس

افتخار آفرینی پتروشیمی نوری در عرصه جهانی 8 مرداد 1402

افتخار آفرینی پتروشیمی نوری در عرصه جهانی

پایان یک مناقشه حقوقی چند ماهه بر سر نرخ یوتیلیتی 5 مرداد 1402

پایان یک مناقشه حقوقی چند ماهه بر سر نرخ یوتیلیتی

مهار آتش سوزی در محدوده خطوط انتقال محصول پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس 2 مرداد 1402

مهار آتش سوزی در محدوده خطوط انتقال محصول پالایشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس

گام‌های اساسی پتروشیمی اروند در پویش کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور 1 مرداد 1402

گام‌های اساسی پتروشیمی اروند در پویش کاشت یک میلیارد اصله نهال در کشور