. اخبار

دکتر علی عسکری در گفت‌وگوی زنده با سیمای خوزستان: 8 اردیبهشت 1402

دکتر علی عسکری در گفت‌وگوی زنده با سیمای خوزستان:

بازدید شبانه دکتر علی عسکری از عملیات راه اندازی پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس 7 اردیبهشت 1402

بازدید شبانه دکتر علی عسکری از عملیات راه اندازی پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس

روزهای پر رفت و آمد پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس 7 اردیبهشت 1402

روزهای پر رفت و آمد پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس

در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام شد 5 اردیبهشت 1402

در نشست خبری با اصحاب رسانه اعلام شد

اخبـار لحظـه ای افتتـاح  پالایشـگاه گاز هویـزه خلیـج فارس 4 اردیبهشت 1402

اخبـار لحظـه ای افتتـاح پالایشـگاه گاز هویـزه خلیـج فارس