. اخبار

تجلی باور ملی به متخصصان داخلی/ ایجاد دانش فنی بومی واحد پلی پروپیلن با اعتماد بیدبلند خلیج‌فارس، به متخصصان ایرانی سپرده شد 5 مهر 1402

تجلی باور ملی به متخصصان داخلی/ ایجاد دانش فنی بومی واحد پلی پروپیلن با اعتماد بیدبلند خلیج‌فارس، به متخصصان ایرانی سپرده شد

دکتر جمشیدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام: 4 مهر 1402

دکتر جمشیدی مدیرعامل شرکت پتروشیمی هنگام:

مدیرعامل شرکت توسعه فن آوری مدبران خلیج‌فارس: 3 مهر 1402

مدیرعامل شرکت توسعه فن آوری مدبران خلیج‌فارس: