. غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست

غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست

🔹 *غرفه هلدینگ خلیج فارس در ایران پلاست را برخط ببینید!*
🔊 به همراه گفت‌وگوهای ویژه و زنده
📺 از ۲۶ تا ۲۹ شهریور از طریق
aparat.com/pgpicnews

25 شهریور 1402
غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست