. قدردانی معاون رييس جمهور از هلدينگ خليج فارس

قدردانی معاون رييس جمهور از هلدينگ خليج فارس

"دكتر روح الله دهقانی فيروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور"، در چهاردهمین همایش بین‌المللی صنعت پتروشیمی ایران (IPF)، از اقدام ارزشمند شـركت صنـايع پتـروشيمي خليـج فـارس در "تأسيس صندوق سرمایه‌‌گذاری خطرپذیر برای حمایت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دانش‌‌بنیان ايراني" قدرداني كرد.

11 اردیبهشت 1402
قدردانی معاون رييس جمهور از هلدينگ خليج فارس