هیئت مدیره

بیژن چگنی

نام : بیژن چگنی

سمت : رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی شیمی و پتروشیمی - کارشناسی ارشد علوم سیاسی

علی عسکری

نام : علی عسکری

سمت : مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق و الکترونیک از دانشگاه امیرکبیر، کارشناسی ارشد مدیریت از دانشگاه تهران و دکتری مهندسی صنایع با گرایش سیستم و بهره‌وری از دانشگاه علم و صنعت

محمدرضا مهرافشان

نام : محمدرضا مهرافشان

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : دکترای مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

حسن تقوی گنجی

نام : حسن تقوی گنجی

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد MBA

ولی الله حاجی پور

نام : ولی الله حاجی پور

سمت : عضو هیات مدیره

مدرک تحصیلی : دکتری مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری