طرح های در دست اجرا

طرح ها

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی 12 طرح توسعه ای در حوزه تولید محصولات پتروشیمی و تنوع بخشی به سبد محصولات شرکت را در دست اجرا داشته و در این زمینه موفق به کسب رتبه دومین شرکت برتر خاورمیانه گردیده است..

​شرکت پتروشیمی هنگام

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت

درباره پروژه

قـرارداد EPC طـرح پتروشـیمی هنـگام بـا شـرکت طراحـی و مهندسـی صنایـع پتروشـیمی بـه عنوان پیمانـکار به مـدت ۴۲ ماه منعقـد گردید و از تاریـخ ۹۴/۲/۶ موثـر گردیـد کـه در سـال ۹۸ بـه بهره‌بـرداری خواهـد رسـید، در راسـتای موثـر شـدن اعتبـار اسـنادی طـرح، قـرارداد مشـارکت مدنـی بـا بانـک صنعـت و معـدن جهـت تامیـن ۲۴۰ میلیـون یورو امضـا گردیده‌اسـت

​شرکت پتروشیمی هنگام
تصاویر
  • ​شرکت پتروشیمی هنگام
  • ​شرکت پتروشیمی هنگام
  • ​شرکت پتروشیمی هنگام
نوع پروژه
پتروشـیمی
مختصات پروژه

مساحت

۲۵.۴۷ هکتار

تاریخ بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده

1400

لیسانس و مهندسی اصولی

هالدور تاپسو/ سایپم

سال شروع

۱۳۹۴

کاربرد محصول

تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی

محل پروژه
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
مجری پروژه
شرکت پتروشیمی هنگام (سهامی خاص)
هدف پروژه
۱. آمونیاک : با ظرفیت اسمی ۷۲۶ هزار تن در سال. ۲. اوره : با ظرفیت اسمی ۱۱۵۵ هزار تن در سال . کاربرد محصولات: تولید کود شیمیایی در مصارف کشاورزی
اطلاعات تماس

آدرس مجتمع

عسلویه، منطقه ویژه پارس جنوبی، فاز 2 پتروشیمی ها، بعد از پتروشیمی مروارید، کارگاه پتروشیمی هنگام

کدپستی

7511811360

تلفن

077-91570330

نمابر

077-37293280

آدرس دفتر مرکزی

تهران،خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان ظفر، نبش خیابان شهید ناصری، پلاک 2551، برج کیان، طبقه نهم، واحد 2-9

کدپستی

1968643159

تلفن

077-91570330

نمابر

077-37293280

تلفن روابط عمومی

077-91570330   داخلی  216

آدرس وب‌سایت

www.hengampc.net

Email

info@hengampc.net