شرکت های تولیدی و پتروپالایشگاهی

شرکت های تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است

شرکت پتروشیمی خوزستان

شرکت پتروشیمی خوزستان از مهم‌ترین واحدهای پتروشیمی کشور به‌شمار می‌رود که در اسفند ماه ۱۳۷۶ در سایت چهار واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینی به مساحت ده هکتار احداث شده و عهده‌دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی است.

کلیات شرکت

شرکت پتروشیمی خوزستان از مهم‌ترین واحدهای پتروشیمی کشور به‌شمار می‌رود که در اسفند ماه ۱۳۷۶ در سایت چهار واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در زمینی به مساحت ده هکتار احداث شده و عهده‌دار اجرای طرح تولید پلیمرهای مهندسی است.

مساحت :‌ ۱۰ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۶
مالکیت : شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۷۰٪) . سهام عدالت (۳۰٪)
سرمایه : ۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
کاربرد محصولات : 
رزین اپوکسی :  در زمینـه پوشـش داخلـی لوله‌هـا در صنعـت نفـت و گاز بـرای پیشـگیری از خوردگـی و در زمینـه سـاخت رنگ‌هـا، چسـب‌ها، کفپوش‌هـا، پوشـش‌های محافـظ و ظـروف تقویـت شـده بـا الیـاف شیشـه و همچنیـن بتن‌هـای پلیمـری در صنایـع و سـاختمان و پـل سـازی.
پلی‌کربنات :  صنایـع خودروسـازی، صنایـع بهداشـتی و پزشـکی، سـاخت انـواع عینک‌هـای طبـی و صنعتی و همچنیـن تهیه لنزهای چشـمی، لـوازم دیالیز، صنایع بـرق کامپیوتر و…

موقعیت جغرافیایی :  خوزستان،‌ منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر – سایت ۴
گواهینامه دریافتی :‌  ISO ۹۰۰۱ / EFQM / ISO 14001 / OHSAS / 18001

شرکت پتروشیمی خوزستان
تصاویر
  • شرکت پتروشیمی خوزستان
  • شرکت پتروشیمی خوزستان
  • شرکت پتروشیمی خوزستان
محصولات تولیدی
رزین اپوکسی مایع رزین اپوکسی جامد پلی کربنات Bisphenol A

نام مدیر عامل : رضا صالح احمدی

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نام مدیر روابط عمومی : کامران ایرجی

مدرک تحصیلی :

سوابق :

اطلاعات تماس

آدرس مجتمع

استان خوزستان-بندر امام خمینی-منطقه ویزه اقتصادی پتروشیمی – سایت چهار

کدپستی

6356178776

تلفن

061-52170201

نمابر

061-52170002

آدرس دفتر مرکزی

تهران –خیابان ولی عصر-بالاتر از میدان ونک-نرسیده به میرداماد-خیابان دامن افشار-پلاک 48-طبقه سوم

کدپستی

1969753151

تلفن

021-88780614

نمابر

021-88780615

تلفن روابط عمومی

061-52170230

نمابر روابط عمومی

061-52170060

آدرس وبسایت

WWW.KZPC.IR

Email

INFO@KZPC.IR