شرکت های تولیدی و پتروپالایشگاهی

شرکت های تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است

شرکت پتروشیمی بندر امام

تاریخچه شرکت: – تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی ایران-ژاپن (سهامی خاص) با مشارکت شرکت میتسوئی ژاپن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی درسال ۱۳۵۲ – توقف فعالیت از سال ۱۳۵۷ لغایت ۱۳۶۸ به‌طور ‌‌عمده به علت جنگ تحمیلی و عدم همکاری شرکت میتسوئی ژاپن – انتقال کلیه سهام به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ۱۶ مهر ۱۳۶۸ و تغییر نام به شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام ارتباط با شرکت...

کلیات شرکت

مساحت:‌ ۲۷۰ هکتار
سال تاسیس: ۱۳۵۰ (دو سال بعد، توافق همکاری مشترکی با پنج شرکت ژاپنی به امضاء رسید)
مالکیت: شرکت پتروشیمی خلیج فارس (۶۹.۲۷٪) . سهام عدالت (۳۰٪)، سهام ترجیحی (۰.۷۳٪)
سرمایه: ۱۳.۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
ساختار مدیریتی:  بـه‌منظـور تمرکززدایـی، ارتقـاء بهـره‌وری و دسـت‌یابـی بـه کاربـرد مطلـوب قابلیت‌هـای موجـود، مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC) در سـال ۱۳۷۹، بـه طـور رسـمی شـرکت را بـه پنـج شـرکت فرعـی مسـتقل تبدیـل کـرد.
شرکت‌‌های تابعه: مدیریت فنی و‌ تولید فرآورش یک ، مدیریت فنی ‌تولید فرآورش دو ،مدیریت فنی و تولید بسپاران ،مدیریت فنی و‌ تولید کیمیا ، مدیریت فنی و تولید آب نیرو ، مدیریت پشتیبانی تعمیرات فراورش،
موقعیت جغرافیایی:  مجتمـع پتروشـیمی بنـدر امـام (BIPC ) در یـک مسـاحت ۲۷۰ هکتـاری در جنوبی‌تریـن اسـتان خوزسـتان، ۱۱۰ کیلومتـری اهـواز و ۸۴ کیلومتـری آبـادان واقـع شـده اسـت.
گواهینامه دریافتی:‌  دريافت 15 گواهينامه ملی و بين المللی بر اساس استاداردهای رسمی در مديريت ها و ادارات ستادي HSE-MS  ، (Iso9001 ، ISO14001 ، ISO45001) IMS  ISO10015 ،  ISO20000 ، ISO27001 ، ISO50001 كسب امتياز 76.24 در ارزيابی بلوغ فرآيندهای سازمانی بر اساس مدل 2019: TEM1000 با ارزيابی شركت تك چی و نظارت هلدينگ خليج فارس

شرکت فراورش بندرامام: واحدهای NF,OL,AR,PX

– شرکت بسپاران بندرامام: واحدهای HDPE,LDPE,PP,BD/SR

– شرکت کیمیا بندرامام: واحدهای CA,DC,VCM,PVC,MTBE

– شرکت‌ آب‌نیرو بندرامام: واحدهای پشتیبانیی تولید برق، بخار‌ آب، هوا، ازت و تمامی سرویس‌های  جانبی واحدها.

– شرکت خوارزمی بندر‌امام: مدیریت‌های زیرمجموعه آن شامل مدیریت تعمیرات، مدیریت پروژه‌ها و مدیریت خدمات.

شرکت پتروشیمی بندر امام
تصاویر
  • شرکت پتروشیمی بندر امام
  • شرکت پتروشیمی بندر امام
  • شرکت پتروشیمی بندر امام
  • شرکت پتروشیمی بندر امام
محصولات تولیدی
اتیلن پروپیلن پلیمر گرید پلی اتیلن سبک
پلی اتیلن سنگین گاز مایع پنتان به بالا
اتان بنزین پیرولیز ترکیبات چهار کربنه
سود سوزآور اتیلن دی کلراید مستقیم وینیل کلراید منومر
لاستیک مصنوعی پلی وینیل کلراید بنزن
مخلوط زایلینها متیل ترسی بوتیل اتر رافینیت C5
اطلاعات تماس

آدرس مجتمع

استان خوزستان – بندر ماهشهر – شركت پتروشيمي بندر امام

کدپستی

6356174151

تلفن

2300-0615225

نمابر

2311/0615225

آدرس دفتر مرکزی

خيابان كارگر شمالي – روبه روي بيمارستان قلب – كوچه شهيد شكراله – پلاك 122

کدپستی

1413673751

تلفن

021-88004200

نمابر

021-88004195

تلفن روابط عمومی

81-2380-0615225

نمابر روابط عمومی

2382-0615225

آدرس وبسایت

WWW.BIPC.IR

Email

INFO@BIPC.IR