شرکت های تولیدی و پتروپالایشگاهی

شرکت های تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، برنامه ، اهداف و استراتژی های خود را تدوین و اقدامات لازم را با هدف ارتقاء کیفیت محصولات واحدهای تولیدی و همچنین تکمیل زنجیره ارزش تولید، تعیین و به اجرا در آورده است

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است

کلیات شرکت

شرکت مبین بزرگترین طرح یوتیلیتی متمرکز کشور جمهوری‌اسلامی‌ایران است و در نوع خود یکی از بزرگترین پروژه‌های دنیا به شمار می‌آید که در سال ۱۳۷۹ در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصویب و به نام شرکت مبین انرژی خلیج فارس احداث شد که مهندسی تفصیلی آن توسط شرکت تکنیپ فرانسه انجام شده است.

مساحت :‌ ۸۴ هکتار
سال تاسیس : ۱۳۷۹
مالکیت :شـــرکت پتروشـــیمی خلیـــج فـــارس (۸۳.۰۸٪)، شـــرکت توســـعه مدیریـــت ســـرمایه صبـــا (۱.۲۷٪)، شـــرکت ســـرمایه‌گذاری توســـعه کشـــوری (۱.۰۹٪)، ســـایر ســـهامداران (۱۴.۵۶٪)
سرمایه : 60.713.520.000.000 ریال
کاربرد محصولات :  تامین سرویس های جانبی مجتمع های پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی پارس
موقعیت جغرافیایی : بوشهر ، منطقه ویژه پارس جنوبی
گواهینامه دریافتی :‌ ISO 50001 / ISO 90001 / OHSAS 18001 / EFQM / ISO 14001 / ISO 29001 / ISO 27001

شرکت مبین انرژی خلیج فارس
تصاویر
  • شرکت مبین انرژی خلیج فارس
  • شرکت مبین انرژی خلیج فارس
  • شرکت مبین انرژی خلیج فارس
محصولات تولیدی

نام مدیر عامل : مهدی فرزانه

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نام مدیر روابط عمومی : مرتضی باشی

مدرک تحصیلی :

سوابق :

اطلاعات تماس