شرکتهای غیرتولیدی (سرمایه گذاری و خدماتی)

شرکت های غیر تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، ارتقاء خدمات دریافتی از شرکت های خدماتی تابعه در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را سرلوحه کار خود قرار داده و برنامه های بهبود را در همه زمینه ها تعیین و در دست اجرا دارد.

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

سرمایه گذاری مدبران اقتصاد

کلیات شرکت
  1. سرمایه‌گذاری در سهام، سهم الشرکه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها یا سایر اوراق بهادار دارای حق رای شرکت‌ها، موسسات یا صندوق‌های سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع بطوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق سرمایه‌گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن نفوذ قابل ملاحظه نیابد.
  2. سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که بطور معمول دارای حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی دهد.
سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
تصاویر
  • سرمایه گذاری مدبران اقتصاد
خدمات شرکت

نام مدیر عامل :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نام مدیر روابط عمومی :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

ذینفعان

سهامدران

تعداد سهام

درصد مالکیت

شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 

99.96

شركت آپادانا پترو بازرگان

 

0.01

شركت توسعه پتروشیمی هزاره سوم

 

0.01

شرکت مدیریت توسعه سرمایه پتروشیمی ایرانیان

 

0.01

شرکت پتروشیمی ممسنی

 

0.01

جمع

 

100

اطلاعات تماس

آدرس : خیابان شیخ بهائی شمالی ، میدان شیخ بهایی ، ساختمان رایان ونک

تلفن  : 86194765