شرکتهای غیرتولیدی (سرمایه گذاری و خدماتی)

شرکت های غیر تولیدی

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین مجموعه پتروشیمی در سطح کشور ، در راستای توسعه پایدار صنعت معظم پتروشیمی ، ارتقاء خدمات دریافتی از شرکت های خدماتی تابعه در زمینه ارائه خدمات مهندسی ، خدمات بازرگانی، خدمات آموزشی و خدمات مورد نیاز غیرصنعتی را سرلوحه کار خود قرار داده و برنامه های بهبود را در همه زمینه ها تعیین و در دست اجرا دارد.

تامین سرمایه خلیج فارس

تامین سرمایه خلیج فارس

کلیات شرکت

تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان اولین تامین سرمایه صنعتی ایران و یکی از اعضای خانواده بزرگ گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در زمستان 1400 و با سرمایه ثبتی 5 هزار میلیارد ریال آغاز کرد(افزایش سرمایه به 10 هزار میلیارد ریال) تامین سرمایه خلیج فارس نه تنها به صورت تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدماتی مانند مدیریت دارایی، تامین مالی و مشاوره مالی ارائه می دهد، بلکه با بهره مندی از تجارب متخصصان خود به سایر صنایع نیز خدمات متنوعی ارائه می دهد.تامین سرمایه خلیج فارس به عنوان اولین تامین سرمایه صنعتی ایران و یکی از اعضای خانواده بزرگ گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت خود را در زمستان 1400 و با سرمایه ثبتی 5 هزار میلیارد ریال آغاز کرد(افزایش سرمایه به 10 هزار میلیارد ریال)

تامین سرمایه خلیج فارس
تصاویر
  • تامین سرمایه خلیج فارس
خدمات شرکت

 

تامین سرمایه خلیج فارس نه تنها به صورت تخصصی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خدماتی مانند مدیریت دارایی، تامین مالی و مشاوره مالی ارائه می دهد، بلکه با بهره مندی از تجارب متخصصان خود به سایر صنایع نیز خدمات متنوعی ارائه می دهد.

نام مدیر عامل :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

نام مدیر روابط عمومی :

مدرک تحصیلی :

سوابق :

ذینفعان

 

سهامداران اصلی شرکت شامل : 45% شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) 15.23شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد(سهامی خاص) 39.77% درصد سایر می باشد

اطلاعات تماس
تهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، برج رایان ونکطبقه هشتم و نهمتهران، ضلع شمال غربی میدان شیخ بهایی، برج رایان ونکطبقه هشتم و نهم