. اخبار

همزمان با بازدید مدیر عامل پتروشیمی خوزستان از شرکت ریزموج سیستم 1 شهریور 1399

همزمان با بازدید مدیر عامل پتروشیمی خوزستان از شرکت ریزموج سیستم

محمدرضا سلیمان‌زاده، مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز در مراسم رونمایی از گرید KLM100B(L) 1 شهریور 1399

محمدرضا سلیمان‌زاده، مدیر تولید شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس نیز در مراسم رونمایی از گرید KLM100B(L)

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به مدیریت تغییرات شرایط مختلف در سایه نوآوری، تحقیق و توسعه و پژوهش امکانپذیر است، گفت: بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت‌های تابعه این هلدینگ در حال اجراست. 1 شهریور 1399

معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با اشاره به مدیریت تغییرات شرایط مختلف در سایه نوآوری، تحقیق و توسعه و پژوهش امکانپذیر است، گفت: بیش از ۵۰ پروژه تحقیقاتی و پژوهشی در شرکت‌های تابعه این هلدینگ در حال اجراست.

 سبد محصولات پتروشیمی کارون متنوع‌تر شد/ رونمایی از گرید KLM100B(L) زنجیره ایزوسیانات‌ها 29 مرداد 1399

سبد محصولات پتروشیمی کارون متنوع‌تر شد/ رونمایی از گرید KLM100B(L) زنجیره ایزوسیانات‌ها