. اخبار

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 6 بهمن 1399

ششمین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از بیدبلند خلیج فارس:‏ 3 بهمن 1399

رئیس جمهور در مراسم بهره برداری از بیدبلند خلیج فارس:‏

جعفر ربیعی در نشست خبری بعد از افتتاح بیدبلند خلیج فارس: ‏ 3 بهمن 1399

جعفر ربیعی در نشست خبری بعد از افتتاح بیدبلند خلیج فارس: ‏

رئیس جمهور: پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس یکی از عظیم‌ترین پروژه‌ها در سطح منطقه و خاورمیانه است/ بیدبلند یک تحول بزرگ و افتخاری برای کشور است/ به نتیجه رسیدن طرح جمع آوری فلرها از مهم‌ترین اقدامات زیست محیطی دولت است 1 بهمن 1399

رئیس جمهور: پالایشگاه گازی بید بلند خلیج فارس یکی از عظیم‌ترین پروژه‌ها در سطح منطقه و خاورمیانه است/ بیدبلند یک تحول بزرگ و افتخاری برای کشور است/ به نتیجه رسیدن طرح جمع آوری فلرها از مهم‌ترین اقدامات زیست محیطی دولت است