. اخبار

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران 5 مرداد 1399

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران

گزارش مجمع عمومی پتروشیمی پارس به هر سهم پارس ۹۵۰ تومان سود تعلق گرفت/ تولید پارس ۱۹ درصد افزایش یافت/رشد ۶۱ درصدی فروش 5 مرداد 1399

گزارش مجمع عمومی پتروشیمی پارس به هر سهم پارس ۹۵۰ تومان سود تعلق گرفت/ تولید پارس ۱۹ درصد افزایش یافت/رشد ۶۱ درصدی فروش

با امضای قراردادی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی، مدیریت طرح پتروشیمی گچساران را برعهده گرفت/ پتروشیمی گچساران سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد 5 مرداد 1399

با امضای قراردادی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی، مدیریت طرح پتروشیمی گچساران را برعهده گرفت/ پتروشیمی گچساران سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 30 تیر 1399

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان

ارزش سهام بفجر در سال 99 افزایش می‌یابد/ درآمد 23 هزار میلیارد ریالی فجر انرژی خلیج فارس در سال 98 28 تیر 1399

ارزش سهام بفجر در سال 99 افزایش می‌یابد/ درآمد 23 هزار میلیارد ریالی فجر انرژی خلیج فارس در سال 98

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی 19 تیر 1399

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی