. اخبار

قراردادهای ۴۷۰ میلیون یورویی طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون امضا شد 13 اسفند 1400

قراردادهای ۴۷۰ میلیون یورویی طرح جمع‌آوری گازهای مشعل شرق کارون امضا شد

امین نژاد در مراسم افتتاحیه تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بیدبلند خلیج فارس 12 اسفند 1400

امین نژاد در مراسم افتتاحیه تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بیدبلند خلیج فارس

علی عسکری در مراسم افتتاحیه تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بیدبلند خلیج فارس 12 اسفند 1400

علی عسکری در مراسم افتتاحیه تاسیسات ذخیره‌سازی و اسکله بیدبلند خلیج فارس

معاون برنامه ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس 12 اسفند 1400

معاون برنامه ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس