. اخبار

قدردانی مدیرعامل بانک تجارت از هلدینگ خلیج فارس 12 دی 1401

قدردانی مدیرعامل بانک تجارت از هلدینگ خلیج فارس

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: موتور پرقدرت توسعه صنعت پتروشیمی هستیم 12 دی 1401

دکتر علی عسکری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: موتور پرقدرت توسعه صنعت پتروشیمی هستیم

دکتر انصاری نیک: پتروشیمی‌ بندرامام آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناطق نفت‌خیز جنوب در راستای تامین خوراک پایدار است 10 دی 1401

دکتر انصاری نیک: پتروشیمی‌ بندرامام آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مناطق نفت‌خیز جنوب در راستای تامین خوراک پایدار است

اخطار دکتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس   به پيمانكاران ضعيف/  كوتاه نمي‌آييم 8 دی 1401

اخطار دکتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس به پيمانكاران ضعيف/ كوتاه نمي‌آييم

بازديد دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس از پروژه پليمر گچساران در سالروز صنعت پتروشیمی 8 دی 1401

بازديد دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس از پروژه پليمر گچساران در سالروز صنعت پتروشیمی

دستورات ويژه برای تسريع در اجرا

تبریک "روز صنعت پتروشیمی" از بلندای گچساران 8 دی 1401

تبریک "روز صنعت پتروشیمی" از بلندای گچساران

ايراني ترين مجتمع الفين کشور، مايه مباهات ماست