. اخبار

آئین انعقاد تفاهنامه بورسیه دانش آموزان شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خمینی(ره) 5 شهریور 1399

آئین انعقاد تفاهنامه بورسیه دانش آموزان شهرستان بندرماهشهر و بندر امام خمینی(ره)

اشرف‌زاده در مجمع عمومی سالیانه پترول مطرح کرد:‏ 5 شهریور 1399

اشرف‌زاده در مجمع عمومی سالیانه پترول مطرح کرد:‏

مدیر بازرگانی داخلی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس خبر داد:‏ 5 شهریور 1399

مدیر بازرگانی داخلی شرکت تجارت صنعت خلیج فارس خبر داد:‏

" آگهی فراخوان عمومی پروژه مدیریت نوآوری" 4 شهریور 1399

" آگهی فراخوان عمومی پروژه مدیریت نوآوری"

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خدمت به میزبانان صنعت پتروشیمی؛ طرح ویژه پتروشیمی‌ها برای توانمندسازی ۳هزار دانش‌آموز/۴۰۰ دانش‌آموز ماهشهر و بندر امام(ره) بورسیه تحصیلی شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس شدند 1 شهریور 1399

در راستای انجام مسئولیت اجتماعی و خدمت به میزبانان صنعت پتروشیمی؛ طرح ویژه پتروشیمی‌ها برای توانمندسازی ۳هزار دانش‌آموز/۴۰۰ دانش‌آموز ماهشهر و بندر امام(ره) بورسیه تحصیلی شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس شدند

تلاش هلدینگ خلیج فارس در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق همجوار صنعت پتروشیمی/تاسیس کانون‌های تخصصی تحکیم و تعالی خانواده در ماهشهر 1 شهریور 1399

تلاش هلدینگ خلیج فارس در توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق همجوار صنعت پتروشیمی/تاسیس کانون‌های تخصصی تحکیم و تعالی خانواده در ماهشهر