. اخبار

با حمایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انجام شد؛ برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان بوشهر 10 مهر 1399

با حمایت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس انجام شد؛ برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان بوشهر

تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 10 مهر 1399

تقدیر استاندار بوشهر و مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانه های کشور از نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله مصاحبه تخصصی و شایستگی‌های حرفه‌ای آزمون جذب نیروی انسانی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس 4 مهر 1399

اسامی پذیرفته‌شدگان مرحله مصاحبه تخصصی و شایستگی‌های حرفه‌ای آزمون جذب نیروی انسانی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس

پس از معرفی به عنوان پروژه برتر کشور و کسب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران 28 شهریور 1399

پس از معرفی به عنوان پروژه برتر کشور و کسب جایزه ملی مدیریت پروژه ایران

نشان زاده خبر داد: عرضه اولیه پتروشیمی اروند، در آینده نزدیک/ سهام اروند به زودی کشف قیمت می‌شود 26 شهریور 1399

نشان زاده خبر داد: عرضه اولیه پتروشیمی اروند، در آینده نزدیک/ سهام اروند به زودی کشف قیمت می‌شود

پیام تبریک مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به دنبال قرارگرفتن این شرکت در بین چهل شرکت برتر شیمیایی جهان 20 شهریور 1399

پیام تبریک مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس به دنبال قرارگرفتن این شرکت در بین چهل شرکت برتر شیمیایی جهان