. اخبار

پیشتازی پتروشیمی تندگویان در بورس کالای ایران 18 دی 1401

پیشتازی پتروشیمی تندگویان در بورس کالای ایران

یازده درصد محصولات پتروشیمی فروش رفته در بورس کالا متعلق به پتروشیمی تندگویان است

پایداری تولید فجر انرژی خلیج فارس با اجرای موفق خط لوله انتقال محصول برش سنگین بوعلی 18 دی 1401

پایداری تولید فجر انرژی خلیج فارس با اجرای موفق خط لوله انتقال محصول برش سنگین بوعلی

عادی بودن شرایط در خط لوله انتقال محصول پنتان بیدبلند خلیج فارس 18 دی 1401

عادی بودن شرایط در خط لوله انتقال محصول پنتان بیدبلند خلیج فارس

دکتر علی عسکری در نشست مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 16 دی 1401

دکتر علی عسکری در نشست مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بازدید سرزده معاونین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پروژه پالايشگاه گاز یادآوران خلیج فارس 16 دی 1401

بازدید سرزده معاونین شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پروژه پالايشگاه گاز یادآوران خلیج فارس

عملیاتی دیگر برای استمرار پایداری تولید/ تعمير اساسی توربین ۱۵ نیروگاه‌های فجر انرژی خلیج فارس پايان يافت 15 دی 1401

عملیاتی دیگر برای استمرار پایداری تولید/ تعمير اساسی توربین ۱۵ نیروگاه‌های فجر انرژی خلیج فارس پايان يافت