. اخبار

مدیر اجرایی دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی خبر داد: 25 بهمن 1399

مدیر اجرایی دومین رویداد تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی خبر داد:

در بیست و سومین سال رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی«IMI-100» 25 بهمن 1399

در بیست و سومین سال رتبه‌بندی شرکت‌های ایرانی«IMI-100»

برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی 24 بهمن 1399

برنامه نمایشگاه؛همایش ها؛نشست های تخصصی؛تفاهم نامه ها و قراردادهای همکاری و تأمین مالی

همزمان با برگزاری نمایشگاه ساخت داخل صنعت پتروشیمی؛ 22 بهمن 1399

همزمان با برگزاری نمایشگاه ساخت داخل صنعت پتروشیمی؛

بازدید وزیر نفت از غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست 19 بهمن 1399

بازدید وزیر نفت از غرفه هلدینگ خلیج فارس در نمایشگاه ایران پلاست