. اخبار

با امضای تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت دانش بنیان 11 مرداد 1399

با امضای تفاهم‌نامه‌ای با یک شرکت دانش بنیان

مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس:بید بلند خلیج‌فارس نماد توسعه ارزش‌آفرین ملی است 5 مرداد 1399

مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس:بید بلند خلیج‌فارس نماد توسعه ارزش‌آفرین ملی است

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران 5 مرداد 1399

بازدید مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس از طرح گچساران

گزارش مجمع عمومی پتروشیمی پارس به هر سهم پارس ۹۵۰ تومان سود تعلق گرفت/ تولید پارس ۱۹ درصد افزایش یافت/رشد ۶۱ درصدی فروش 5 مرداد 1399

گزارش مجمع عمومی پتروشیمی پارس به هر سهم پارس ۹۵۰ تومان سود تعلق گرفت/ تولید پارس ۱۹ درصد افزایش یافت/رشد ۶۱ درصدی فروش

با امضای قراردادی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی، مدیریت طرح پتروشیمی گچساران را برعهده گرفت/ پتروشیمی گچساران سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد 5 مرداد 1399

با امضای قراردادی شرکت مدیریت توسعه پتروشیمی، مدیریت طرح پتروشیمی گچساران را برعهده گرفت/ پتروشیمی گچساران سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان 30 تیر 1399

گزارش مجمع‌عمومی شرکت کود شیمیایی اوره لردگان