. اخبار

بهره‌گیری از ظرفیت بانک ملت در طرح‌های توسعه‌ای پترول 21 تیر 1401

بهره‌گیری از ظرفیت بانک ملت در طرح‌های توسعه‌ای پترول

نشان زاده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا 17 تیر 1401

نشان زاده در بازدید از مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا

تاکید بر رفع موانع تولید و فروش محصول در شاروم 17 تیر 1401

تاکید بر رفع موانع تولید و فروش محصول در شاروم

آمادگی بانک تجارت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش پترول 17 تیر 1401

آمادگی بانک تجارت برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و تکمیل زنجیره ارزش پترول

علی عسکری: بیدبلند خلیج فارس افتخار ارزشمند ملی است 16 تیر 1401

علی عسکری: بیدبلند خلیج فارس افتخار ارزشمند ملی است