. اخبار

نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: 27 بهمن 1399

نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد:

درخشش شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در تازه‌ترین رتبه بندی IMI-100 26 بهمن 1399

درخشش شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در تازه‌ترین رتبه بندی IMI-100

پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد 26 بهمن 1399

پتروشیمی پارس رتبه اول بهره‌وری در بین شرکت‌های گروه فرآورده‌های نفتی شد