. اخبار

امین‌نژاد در بازدید از پارک فناوری پردیس: 23 فروردین 1401

امین‌نژاد در بازدید از پارک فناوری پردیس:

با تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان؛ 23 فروردین 1401

با تکیه بر توان شرکت‌های دانش بنیان؛

مهرداد عظیمی مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد 16 فروردین 1401

مهرداد عظیمی مدیر برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد

با اجرای مستمر برنامه رفع موانع و گلوگاه‌های تولید 8 فروردین 1401

با اجرای مستمر برنامه رفع موانع و گلوگاه‌های تولید

فلر LFL پالایش گاز یادآوران خلیج فارس روشن شد 8 فروردین 1401

فلر LFL پالایش گاز یادآوران خلیج فارس روشن شد

تاکید معاون برنامه‌ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس 8 فروردین 1401

تاکید معاون برنامه‌ریزی گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس