. اخبار

شيرينی كام‌ توان‌خواهان در دوسالگی افتتاح بیدبلند خلیج فارس 2 بهمن 1401

شيرينی كام‌ توان‌خواهان در دوسالگی افتتاح بیدبلند خلیج فارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام) 2 بهمن 1401

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس(سهامی عام)

نمود توان و اراده ايرانِی در هاب پتروشيمی ايران 29 دی 1401

نمود توان و اراده ايرانِی در هاب پتروشيمی ايران

مدیران امور سهام، مجامع و سرمایه گذاران شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پروژه پتروشیمی بوعلی سینا بازديد كردند

هنگامِ عمل 29 دی 1401

هنگامِ عمل

بازدید معاونین هلدینگ خلیج فارس از یک پروژه مهم در دست افتتاح

تفتان ، ستاره درخشان هاب سوم پتروشیمی ایران 28 دی 1401

تفتان ، ستاره درخشان هاب سوم پتروشیمی ایران

عملیات اجرایی طرح تبدیل گاز به محصولات با ارزش افزوده بالاتر(GTX) شرکت پتروشیمی تفتان آریا آغاز شد

سرمایه گذاری برای خلق ثروت 28 دی 1401

سرمایه گذاری برای خلق ثروت

قانعي مدیر عامل پترول: