. اخبار

پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی توربین شرکت فجر انرژی خلیج فارس 19 مرداد 1401

پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی توربین شرکت فجر انرژی خلیج فارس

ورود مبدل‌های هوا خنک فرآیندی به پتروشیمی دهدشت 19 مرداد 1401

ورود مبدل‌های هوا خنک فرآیندی به پتروشیمی دهدشت

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند 11 مرداد 1401

گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع یادآوران 6 مرداد 1401

بازدید مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از مجتمع یادآوران

تفاهم‌نامه پنج هزار میلیارد تومانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر برای توسعه صنایع پایین دستی امضا شد 3 مرداد 1401

تفاهم‌نامه پنج هزار میلیارد تومانی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک شهر برای توسعه صنایع پایین دستی امضا شد