. اخبار

با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت شرق کارون؛ 1 اسفند 1399

با هدف جمع آوری گازهای همراه نفت شرق کارون؛

فجر انرژی ۳ تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی برای داخلی سازی امضا کرد/نتیجه اعتماد فجر به پنج شرکت‌ ایرانی، جلوگیری از خروج ۴ میلیون و‌۶۰۰ هزار یورو ارز از کشور      1 اسفند 1399

فجر انرژی ۳ تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی برای داخلی سازی امضا کرد/نتیجه اعتماد فجر به پنج شرکت‌ ایرانی، جلوگیری از خروج ۴ میلیون و‌۶۰۰ هزار یورو ارز از کشور

گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی 1 اسفند 1399

گام بلند برای خودکفایی ملی در ساخت و بهره‌برداری از واحدهای الفینی