. اخبار

حضور متفاوت «خلیج فارس» در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی 24 اردیبهشت 1401

حضور متفاوت «خلیج فارس» در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

روشن شدن موتور دیپلماسی اقتصادی ضد تحریمی 14 اردیبهشت 1401

روشن شدن موتور دیپلماسی اقتصادی ضد تحریمی

جبهه فرهنگـی و رسـانه اي انقلاب و مقاومـت، در سوگ یکی از چهره های مردمی و دلسوز نشست 10 اردیبهشت 1401

جبهه فرهنگـی و رسـانه اي انقلاب و مقاومـت، در سوگ یکی از چهره های مردمی و دلسوز نشست

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی پتروشیمی گچساران اعلام شد 5 اردیبهشت 1401

اسامی پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی پتروشیمی گچساران اعلام شد