. اخبار

تغییر وضعیت کارکنان ایثارگر در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس وارد مرحله عملیاتی شد 27 مرداد 1401

تغییر وضعیت کارکنان ایثارگر در گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس وارد مرحله عملیاتی شد

روغن سبز با همت شرکت‌های دانش بنیان، در پتروشیمی صدف داخلی‌سازی می‌شود 25 مرداد 1401

روغن سبز با همت شرکت‌های دانش بنیان، در پتروشیمی صدف داخلی‌سازی می‌شود

شرکت‌ کارآموزان شرکت پتروشیمی هنگام در دوره ۹۰ روزه تخصصی پتروشیمی لردگان 25 مرداد 1401

شرکت‌ کارآموزان شرکت پتروشیمی هنگام در دوره ۹۰ روزه تخصصی پتروشیمی لردگان

کسب ۵ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه توسط فجر‌انرژی خلیج فارس 19 مرداد 1401

کسب ۵ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه توسط فجر‌انرژی خلیج فارس