. اخبار

انتقال ۵۰۰ تن محصولات پتروشیمی به وسیله خطوط ریلی 31 خرداد 1399

انتقال ۵۰۰ تن محصولات پتروشیمی به وسیله خطوط ریلی

برای اولین بار در سطح پتروشیمی های کشور محقق شد پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی در پتروشیمی نوری 31 خرداد 1399

برای اولین بار در سطح پتروشیمی های کشور محقق شد پیاده سازی نظام مدیریت تکنولوژی در پتروشیمی نوری

پتروشیمی شهید تندگویان پیشرو در حمایت از ساخت داخل 24 خرداد 1399

پتروشیمی شهید تندگویان پیشرو در حمایت از ساخت داخل

در نشست مدیرعامل پتروشیمی ایلام و مدیر کل محیط‌زیست استان اعلام شد 23 خرداد 1399

در نشست مدیرعامل پتروشیمی ایلام و مدیر کل محیط‌زیست استان اعلام شد

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان مطرح شد:‏ 18 خرداد 1399

در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی شهید تندگویان مطرح شد:‏