. اخبار

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پلیمر آریاساسول 9 تیر 1399

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پلیمر آریاساسول

ساخت ٤١٠٠ قطعه در خوارزمي و داخلي سازي كليه قطعات توربين گازي در اب نيرو 9 تیر 1399

ساخت ٤١٠٠ قطعه در خوارزمي و داخلي سازي كليه قطعات توربين گازي در اب نيرو

هلدینگ خلیج فارس، محکم پشت سهم‌هایش ایستاده است 7 تیر 1399

هلدینگ خلیج فارس، محکم پشت سهم‌هایش ایستاده است

در مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس مطرح شد 7 تیر 1399

در مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس مطرح شد

در مراسمی با تکریم  ابراهیم یاسری حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد 7 تیر 1399

در مراسمی با تکریم ابراهیم یاسری حجت نظری مدیر عامل شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد شد

دو مصوبه قطعی و یک مصوبه مشروط در مجامع عادی و بطور فوق العاده پترول 31 خرداد 1399

دو مصوبه قطعی و یک مصوبه مشروط در مجامع عادی و بطور فوق العاده پترول