. اخبار

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی 19 تیر 1399

با مشارکت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ره‌آوران فنون پتروشیمی

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری: 16 تیر 1399

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی نوری:

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شد: 15 تیر 1399

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برگزار شد:

با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: استخر آزادی عملیات غیرصنعتی پس از انجام تعمیرات اساس بازگشایی شد 15 تیر 1399

با حضور مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس: استخر آزادی عملیات غیرصنعتی پس از انجام تعمیرات اساس بازگشایی شد

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از گرید چادر مشکی در پتروشیمی شهید تندگویان رونمایی شد/ ایران در تولید چادر مشکی خودکفا شد 15 تیر 1399

با حضور مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس از گرید چادر مشکی در پتروشیمی شهید تندگویان رونمایی شد/ ایران در تولید چادر مشکی خودکفا شد

در بازدید معاون وزیر صمت مطرح شد: تغییرات محسوس و چشمگیر پتروشیمی گچساران در آینده‌ای نزدیک 14 تیر 1399

در بازدید معاون وزیر صمت مطرح شد: تغییرات محسوس و چشمگیر پتروشیمی گچساران در آینده‌ای نزدیک