. اخبار

معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس:‏ 28 بهمن 1399

معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس:‏

دومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی/‏ افزایش 100 هزار میلیاردی اعتبارات بانک صادرات برای تامین مالی پروژه های هلدینگ خلیج فارس 28 بهمن 1399

دومین رویداد حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی/‏ افزایش 100 هزار میلیاردی اعتبارات بانک صادرات برای تامین مالی پروژه های هلدینگ خلیج فارس

نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: 27 بهمن 1399

نائب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تاکید کرد: