. اخبار

تامین خوراک پایدار و مصرف گاز از دغدغه‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور 28 بهمن 1401

تامین خوراک پایدار و مصرف گاز از دغدغه‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور

رویداد باشكوه 28 بهمن 1401

رویداد باشكوه

چهارمين نمايشگاه حمایت از ساخت داخل و دانش بنيان در صنعت‌پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشي به ايستگاه آخر رسيد.

اقدامات شرکت‌های داخلی در بخش کاتالیست تبیین شد 27 بهمن 1401

اقدامات شرکت‌های داخلی در بخش کاتالیست تبیین شد

ایران به هفتمین کشور دارای دانش انتقال مواد پنوماتیک بدل شد 27 بهمن 1401

ایران به هفتمین کشور دارای دانش انتقال مواد پنوماتیک بدل شد

امضای موافقت‌نامه ۵ شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سازندگان داخلی 27 بهمن 1401

امضای موافقت‌نامه ۵ شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سازندگان داخلی

چهارمين نمايشگاه حمایت از ساخت داخل و دانش بنيان در صنعت‌پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشي به ايستگاه آخر رسيد. 27 بهمن 1401

چهارمين نمايشگاه حمایت از ساخت داخل و دانش بنيان در صنعت‌پتروشیمی، پالایش و پتروپالایشي به ايستگاه آخر رسيد.