. اخبار

درخشش هلدینگ خلیج فارس در همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت 25 دی 1399

درخشش هلدینگ خلیج فارس در همایش مسئولیت اجتماعی وزارت نفت

در دیدار با مشتریان رزین اپوکسی اعلام شد: رکورد جدید تولید «رزین اپوکسی» پتروشیمی‌خوزستان به ثبت رسید 19 دی 1399

در دیدار با مشتریان رزین اپوکسی اعلام شد: رکورد جدید تولید «رزین اپوکسی» پتروشیمی‌خوزستان به ثبت رسید

خبر نوید‌بخش در صنعت پتروشیمی: تولید پلی‌اتیلن سنگین در پتروشیمی ایلام از مرز یک میلیون تن گذشت 17 دی 1399

خبر نوید‌بخش در صنعت پتروشیمی: تولید پلی‌اتیلن سنگین در پتروشیمی ایلام از مرز یک میلیون تن گذشت

آزمون استخدامی شرکت‌ پتروشیمی «بندر امام» 16 دی 1399

آزمون استخدامی شرکت‌ پتروشیمی «بندر امام»

جواد گلی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد: 12 دی 1399

جواد گلی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تاکید کرد: