. اخبار

پيام آقاي دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس به مناسبت "٨ دي، روز صنعت پتروشيمي" 7 دی 1401

پيام آقاي دكتر عـلی عسـكری مديرعامل شـركت صنـايع پتـروشيمی خليـج فـارس به مناسبت "٨ دي، روز صنعت پتروشيمي"

سربلندی «پتروشیمی اروند» با پذیرش ریسک داخلی سازی 7 دی 1401

سربلندی «پتروشیمی اروند» با پذیرش ریسک داخلی سازی

استمرار و افزایش تولید در بزرگترین زنجیره کلر خاورمیانه با اعتماد به متخصصین ایرانی تضمین شد

بومی سازی به سبک کارون 7 دی 1401

بومی سازی به سبک کارون

دستیابی پتروشیمی کارون به 100 درصد ظرفیت اسمی در خط 2 با اتکا به داخلی‌سازی

گزارشی از یک ابتکار نوآورانه برای اولین بار در کشور 7 دی 1401

گزارشی از یک ابتکار نوآورانه برای اولین بار در کشور

فجر انرژی پروژه حفاظت کاتدی داخلی لوله‌های آب آتش نشانی را اجرا کرد

تقدیر وزیر نیرو از فجر انرژی خلیج فارس به دلیل تأمین پایدار برق مصرفی مردم 7 دی 1401

تقدیر وزیر نیرو از فجر انرژی خلیج فارس به دلیل تأمین پایدار برق مصرفی مردم

وزیر نیرو با ارسال لوح سپاسی از اقدامات شرکت فجر انرژی خلیج فارس در کمک به تأمین پایدار انرژی تابستان ۱۴۰۱ در دوران اوج مصرف تقدیر کرد.

"همايش و نمايشگاه پتروفن"در ايستگاه آخر 29 آذر 1401

"همايش و نمايشگاه پتروفن"در ايستگاه آخر

در روز پاياني،علاوه بر برگزاری 8 پنل تخصصي،از ٢٤ شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس تقدير شد