. آزمون مصاحبه تخصصی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس برگزار شد

آزمون مصاحبه تخصصی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس برگزار شد

 

مصاحبه تخصصی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس و پس از برگزاری آزمون کتبی استخدامی، با حضور ‏نمایندگان هلدینگ خلیج فارس و نمایندگانی از این دو شرکت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر برگزار شد.‏
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مرحله مصاحبه تخصصی این آزمون از تاریخ یکم تا هفتم ‏شهریورماه با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر برگزار شد.‏
دانشگاه امیر کبیر واحد ماهشهر به عنوان برگزار کننده این مصاحبه، مراحل تشکیل پرونده داوطلبین، راستی‌آزمایی مدارک ارائه ‏شده، انجام تست روانشناسی و مصاحبه تخصصی را اجرا کرد.‏
لازم به ذکر است که پذیرفته شدگان این مرحله به منظور انجام سایر مراحل اداری از جمله استعلام مدارک، انجام معاینات طب ‏کار، شروع دوره کارآموزی (با توجه به برنامه زمانبندی مورد نظر هر یک از شرکت های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج ‏فارس) و ... در نیمه دوم مهر ماه اعلام می‌شود.‏
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس ثبت نام دانشگاه امیرکبیر مراجعه کنید.‏
http://www.autazmoon.ir/main

9 شهریور 1399
آزمون مصاحبه تخصصی شرکت‌های پتروشیمی هنگام و آپادانا خلیج فارس برگزار شد