. بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه

بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه

جمعی از اساتید دانشگاه صدا و سیما به همراه خانواده، از برخی از شركت هاي تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید کردند.
این گروه ۹۰ نفره در بازديد از شركت هاي پتروشيمي پارس و نوري ، در جریان روند پیشرفت صنعت پتروشیمی در منطقه عسلویه و قرار گرفتند.

این چهارمین تور علمی از ابتداي زمستان امسال تاكنون است که به همت مدیریت برند، مسئولیت اجتماعی و روابط عمومي هلدینگ خلیج فارس در عسلویه برگزار می شود.

26 اسفند 1401
بازدید اساتید دانشگاه صدا و سیما از عسلويه