. در مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس مطرح شد

در مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس مطرح شد

خودكفايي در داخلي سازي ٣٦٠٠قلم قطعات در مبين انرژي  شميم مديرعامل مبين انرژي خليج فارس صبح امروز در مجمع ساليانه شركت اظهار است: كميته اي در شركت براي بررسي و توليد اقلام وارداتي مورد نياز اين شركت مشغول به کارند.  🔺واگذاري صد درصد سهام شركت آپادانا به مبين انرژي خليج فارس به سهامداران در مجمع اعلام شد                                                                                  د‌ر مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مبین انرژی خلیج فارس به ازای هر سهم ۱۸۵ تومان سود تقسیم شد. این میزان ۹۰ درصد سود محقق شده است. ظرف دو هفته سود تخصیص داده شده از طریق سامانه سجام‌ به سهامداران حقیقی پرداخت می‌شود.  

7 تیر 1399
در مجمع عادی عمومی سالیانه شرکت پتروشیمی مبین انرژی خلیج فارس مطرح شد