. تاکید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون

تاکید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون این اقدام را راهی برای جذب مشتریان بیشتر برای مجتمع پتروشیمی عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون این اقدام را راهی برای جذب مشتریان بیشتر برای مجتمع پتروشیمی عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مهندس جعفر ربیعی و جمعی از مدیران شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، روز گذشته از مجتمع پتروشیمی کارون بازدید کردند.
ربیعی با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در زمینه تحقیقات و ارتقای کیفیت تولیدات مجتمع پتروشیمی کارون گفت: با توجه به روند رو به رشد خوبی که در این مجتمع شاهد هستیم، باید برای ادامه حرکت به سمت جلو، تنوع در تولید محصولات جدید برای جذب مشتریان بیشتر به عنوان یک استراتژی در دستور کار این مجتمع قرار بگیرد.
در جریان این بازدیدصدیقی‌زاده، مدیرعامل پتروشیمی کارون به ارائه گزارشی از تولید فروش و صادرات محصولات پرداخت.

27 آذر 1398
تاکید مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون