. بازدید سخنگوی دولت از غرفه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

بازدید سخنگوی دولت از غرفه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی محیط زیست، سخنگو و دبیر هیأت دولت، از غرفه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، "علی بهادری جهرمی" در اين بازدید، در جریان اقدامات محیط زیستی هلدينگ خليج فارس که توسط مدیر HSE و مدیر تولید شركت ارائه شد، قرار گرفت.

همچنین وي در این غرفه با خبرنگاران درباره اهمیت محیط‌ زیست در صنعت به گفتگو پرداخت.

1 آذر 1401
بازدید سخنگوی دولت از غرفه شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس