. در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت: تامین بودجه طرح فاضلاب ماهشهر و بندرامام خمینی(ره) از سوی پتروشیمی بندر امام

در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت: تامین بودجه طرح فاضلاب ماهشهر و بندرامام خمینی(ره) از سوی پتروشیمی بندر امام

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تاکید بر متنوع تر شدن محصولات پتروشیمی کارون این اقدام را راهی برای جذب مشتریان بیشتر برای مجتمع پتروشیمی عنوان کرد.

شرکت پتروشیمی بندرامام در راستای مسئولیت‌های اجتماعی با حمایت مالی ۸۰ درصدی از ادامه اجرای طرح فاضلاب شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی (ره) پشتیبانی کرد.
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی بندرامام، با توجه به عدم وجود منابع مالی کافی و کمبودهای مختلف برای طرح فاضلاب شهرستان ماهشهر و بندرامام خمینی(ره)، شرکت پتروشیمی بندرامام با هماهنگی مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک رسانی در منطقه بخش عمده‌ای از منابع مالی را به منظور ادامه اجرای طرح فاضلاب منطقه تامین و پرداخت کرد.

شرکت پتروشیمی بندرامام این بار با توجه به اهداف طرح فاضلاب و پیشبرد و تکمیل پروژه‌ها با رویکرد استمرار در امر خدمات رسانی به شهروندان، تصمیم به تامین منابع مالی و کمبودهای این طرح گرفت.

گفتنی است حمایت‌های مالی صورت گرفته در این طرح به دو پروژه مجزا عملیات اجرایی خطوط جمع کننده و انشعابات فاضلاب خانگی ماهشهر و بخش مرکزی و همچنین عملیات اجرایی تکمیل شبکه و اجرای انشعابات فاضلاب بندرامام خمینی (ره) و گمرک تخصیص یافته است.
شایان ذکر است پتروشیمی بندرامام با بیشترین سهم در شورای راهبردی، سعی دارد نقش خود را در حمایت از توسعه منطقه ایفا می‌کند و از سوی دیگر به صورت ویژه در یک اقدام عام المنفعه با تامین منابع مالی پروژه فاضلاب با هزینه‌ای مجزا از سهم بودجه راهبردی اقدام دیگری در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی اجرایی کرد.

27 آذر 1398
در راستای مسئولیت‌های اجتماعی صورت گرفت: تامین بودجه طرح فاضلاب ماهشهر و بندرامام خمینی(ره) از سوی پتروشیمی بندر امام