. اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد

اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد

اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد/بخشی از مطالبات شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی از شرکت ساختمانی شنگرف در شهرک پردیس جم وصول شد

با دستور مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در خصوص تعیین تکلیف اقلام توقیف شده شرکت ساختمانی شنگرف، بخشی از مطالبات این شرکت با پیگیری‌های حقوقی وصول شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی، بعد از تاکید مهندس بابایی در خصوص تعیین تکلیف اقلام توقیف شده شرکت ساختمانی شنگرف در شهرک پردیس جم و با پیگیری‌های واحد حقوقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و پس از طی مراحل قانونی و برگزاری چند نوبت مزایده اقلام توقیف شده در راستای وصول بخشی از حقوق به تاراج رفته بیت المال و همچنین آزاد سازی اراضی اشغال شده، قسمتی از مطالبات شرکت وصول شد.
همچنین آخرین مرحله مزایده ،فروش و خروج کلیه اقلام از محل شهرک پردیس جم ۱۵ تیرماه  انجام گردید  
گفتنی است، به دنبال خروج اقلام مزبور، زمین پاکسازی و تحویل مسئولین مربوطه شد.

21 تیر 1401
اراضی دولتی اشغال شده در شهرک‌ پردیس جم با حکم قانون، آزاد شد