. تاکید نماینده دادستان کل کشور بر حمایت از تولید در پتروشیمی ایلام

تاکید نماینده دادستان کل کشور بر حمایت از تولید در پتروشیمی ایلام

‏ تاکید نماینده دادستان کل کشور بر حمایت از تولید در پتروشیمی ایلام

دادیار دادسرای دیوان عالی کشور در راستای حمایت از تولید و اشتغال‌آفرینی از واحدهای مجتمع پتروشیمی ایلام بازدید کرد.‏
به گزارش روابط عمومی پتروشیمی ایلام، مهدی مهرانگیزدر جریان بازدید از مجتمع پتروشیمی ایلام گفت: با هدف تحقق منویات ‏مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید و عمل به وظیفه دادستانی کل کشور بر اساس ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ‏بازدید از مجتمع تولیدی پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.‏
وی با بیان اینکه هیاتی متشکل از دادستانی کل کشور زیر نظر معاونت قضایی دادستانی در جهت رفع موانع تولید در استان ‏مستقر شده است، ادامه داد: این هیات مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی را احصاء و برای واحدهایی که مشکل آنها در سطح ‏استان حل نشده در اولین فرصت راهکار ملی ارائه خواهد کرد.‏
مهرانگیز هدف از بازدید از پتروشیمی ایلام را دیدار چهره به چهره با مدیران و کارکنان، مشاهده تلاش‌ها و فعالیت‌های صورت ‏گرفته و بررسی مشکلات موجود عنوان کرد و افزود: چنانچه مشکلات واحدهای تولیدی در استان رفع نشود در دادستانی کل ‏کشور با حضور وزیر، نمایندگان استان در مجلس و مدیران مربوطه حل و فصل خواهد شد.‏
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ایجاد ۲ هزار و پانصد شغل در مجتمع پتروشیمی ایلام را خدمتی بزرگ به اشتغال و تولید ‏استان عنوان کرد و ادامه داد: پتروشیمی ایلام نقش برجسته و تاثیرگذاری در کاهش نرخ بیکاری در استان داشته است.‏
نماینده معاونت قضایی دادستانی کل کشور ادامه داد: اگر از تولید حمایت شود، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری ‏و میزان جرم و جنایت، تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی نیز کاهش خواهد یافت.‏
وی با تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته در شرکت پتروشیمی ایلام تاکید کرد: مشکل تأمین خوراک این مجتمع را در معاونت ‏قضایی دادستانی کل کشور بررسی و راهکار ملی ارائه خواهد کرد.‏

28 خرداد 1401
تاکید نماینده دادستان کل کشور بر حمایت از تولید در پتروشیمی ایلام